JDIH

Produk Hukum Desa Tembok Kecamatan Limpung Tahun 2016

  1. RKPDES No. ………………… Tentang ………………. Download
  2. APBDES No. ………………… Tentang ………………. Download

Produk Hukum Desa Tembok  Kecamatan Limpung Tahun 2017

  1. RKPDES No. ………………… Tentang ………………. Download
  2. APBDES No. ………………… Tentang ………………. Download

Produk Hukum Desa Tembok  Kecamatan Limpung Tahun 2018

  1. RKPDES No. ………………… Tentang ………………. Download
  2. APBDES No. ………………… Tentang ………………. Download

Produk Hukum Desa Tembok  Kecamatan Limpung Tahun 2019

  1. RKPDES No. ………………… Tentang ………………. Download
  2. APBDES No. ………………… Tentang ………………. Download

RptPerdes_APBDes-dikonversiRptPerdes_APBDes-dikonversi